dedetanbe

פרסי מערכת ברורה של בנות. עובדים לוקחים טיפים מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית חיפה – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top